Vrouebediening 2016

WOORD VAN DANK

Graag wil ons vir Esther Dempsey bedank vir al haar harde werk met die Vrouebediening. Sy laat 'n groot leemte in dié bediening!

 

 

ONS VISIE VIR 2016: "Christenvroue leer, leef en dien met liefde!"

 

Nuus

 

In die tydsomstandighede waarin ons leef is sommige van die dames se programme baie vol en daarom was dit vir my noodsaaklik om te gaan kyk wat is die "vrou" veronderstel om in die kerk te doen en hoe kan sy haarself uitleef binne die gemeente. Ek het gaan Google en het gevind dat in die verlede die idee by baie mense ontstaan het dat ywerige vroue hulle besig moet hou met teeskink, bak ter wille van fondse om kerk skuld af te betaal, nuwe matte aan te koop ens. Hoewel dit goed is vir die vrou om hierdie talente uit te leef binne die kerk, is dit 'n skewe en beperkende idee dat die vrou se taak primêr in die kombuis is. My "ge-Googlery" het nie die antwoord gegee waarna ek gesoek het nie, dus het ek in die Bybel antwoorde gaan soek.

God se antwoord in die Bybel vir die vrou, in Ef 4:1; Rom 12:4-8; Kor 12:12-31 is dat Hy die mens 'n bepaalde taak gegee het en dat die vrou haarself dus moet uitleef binne die gemeente d.m.v. haar genade gawe/s. Die Bybel sê ook baie duidelik in Luk 10:41-42; 21:34 en Rom 14:17 dat die Koninkryk van God nie n saak van eet en drink is nie, maar gehoorsaamheid aan God met vrede en vreugde deur die Heilige Gees gegee.

God se skepping loop met 'n stygende lyn. Elke stuk van God se skepping is mooier, beter as die gedeelte wat dit voorafgegaan het. Die laaste lewende skepsel wat die Here gemaak het op die sesde dag, die vrou, het hy bedoel om die volmaakte afronding van sy skepping en van sy Koninkryk te wees - met haar liggaam, voorkoms en met haar optrede. Die hulpskap van die vrou is duidelik uit God se bedoeling met haar: sy is toegerus om 'n lewe-gewer en 'n lewe-opbouer te wees.

Vrouebediening is dus nie net koeksistersbak en teeskink nie. Die bediening gaan dus oor meelewing. Ek het besef ons moet ook in ag neem dat sommige vroue ver bly, ander werk heeldag (uithuisig en selfs uitstedig) en selfs die wat hulle tuiswerk self doen of na bejaardes omsien wat in sekere gevalle voltydse aandag verg. Diesulkes kan nie altyd vergaderings of byeenkomste bywoon nie. Hulle verkies om tuis voorbereiding vir funksies te doen en dan die items kerk toe te bring. Hulle kan dus daar voorbidding doen, barmhartigheidsdiens verrig of sendingwerk doenonder bv. die arbeiders. Dan is sy net so meelewend soos die een in die dorp. Nog 'n voorbeeld is die onderwyseres wat Bybel lees en bid in die klas. Dit lyk of sy nie betrokke is nie, maar sy leef haar Christenskap in haar werk en situasie uit. Dit moet dus gaan oor 'n gesindheid. Hier is baie van die dames in ons gemeente, wat nie so prominent funksioneer nie, mooi gelowiges is en so hul meelewing uitleef.

Dit is dus duidelik dat ons meer aandag moet gee aan geestelike volwassenheid wat beteken dat jy al hoe meer onder die beheer van die Heilige Gees sal kom, dan sal jy ook die wil van ons Hemelse Vader doen.

Vir meer inligting kontak my,

Esther Dempsey
076 545 9105

 VROUEBEDIENING 

 

Liewe Vrou,

Ja, die rustyd en saamkuier met jou dierbares, familie en vriende is verby en die nuwe jaar het met 'n spoed begin.

Wat gaan ek en jy in 2013 doen? Kom ons begin die nuwe jaar skoon met die tema "God se wense vir ons het geen grense" en ons maak 'n verskil met ons visie: "Christenvroue leer, leef en dien met liefde".

Hierdie jaar gaan ons "aanvullings" neem. Jy mag onder geen omstandighede hierdie "vitamienes" en "voedsel" vir jou siel alles gelyk inneem nie. Ons gaan genoegsame tyd neem en dit stukkie vir stukkie, maand vir maand, inneem en verwerk. Dit kan net wondere verrig vir 'n moeë siel, 'n eensame, 'n bedroefde, 'n ongelukkige en selfs 'n geseënde, gelukkige en vrolike kind van die Heer. So, ons leef, leer, dien, getuig en lag baie! Boonop kan ons nie te besig wees om van alles te geniet nie.

Mag God jou omring soos  'n wolk en jy buitegewoon bewus wees van sy krag, liefde en drome vir jou. Mag jy jouself deur Sy oë sien en weet jy is kosbaar vir Hom en vir ander om jou!

Esther        

   ----------------------------------------------------------------------------------

Ek het jou lief net soos jy is.
Kom na my toe en vertel my van al jou vrouwees-stoei,
jou besig wees en al die eise wat jou lewe soms onmoontlik maak.
Praat maar met My. Ek luister en verstaan.
Jy is vir My kosbaar.
Daarom wil Ek jou graag vertel hoe lyk die beste weivelde vir jou.
(Nie dit wat die wêreld van jou verwag nie.)
Ek sal jou help swem in jou stroomversnellende lewe,
jou selfs lei na vredevolle waters.
Want Ek weet hoe moeg jy is.
Daarom sal Ek elke dag vir jou 'n
nuwe stuk krag gee vir die dag.
Leef maar net 24 uur op 'n slag.
Môre sal Ek jou weer versterk.
Boonop sal Ek jou help om die regte paaie te loop.
Jy hoef nie jou lewe alleen te kompas nie.
Ek is immers die ewige Navigator.
Daarom sal Ek jou ook in die donker van jou lewe lei.
Wanneer jy bang en onseker jou weg moet vind of die
lewe vir jou nag voel, is Ek by jou, langs jou en voor jou.
Gee My jou hand dat Ek jou veilig kan lei.
Ek nooi jou ook om jou lewe met My te deel.
Want dan sal jy niks kortkom nie,

omdat Ek in al jou behoeftes sal voorsien.
Inteendeel, in my huis sal Ek jou oorlaai met
onbeperkte goedheid en liefde.
Kom na My toe, liewe vrou. Net soos jy is.
      Ek wil graag jou Herder wees.

             Hemelsliefde en seën.
          Jou Vader

 

JY SOEK TE VER NA GELUK

1 Tess. 5:18 Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Jesus Christus van julle verwag.

Sê jy dat jy nie altyd geluk vind nie? Wat is geluk? Gaan sit iewers alleen, neem 'n stukkie papier en 'n potlood en skryf dan op wat jy het:

Jy het 'n lewensmaat,
jy het 'n gesin,
jy het vriende,
jy het 'n werk,
jy het 'n huis,
jy het 'n tuin,
jy het kos en klere, gesondheid.

Is jy nie baie gelukkig om dit alles te hê nie? Wat wil jy hê om gelukkig te wees? Maak jou lysie. Baie geld en…..…En nou? Jy het 'n probleem. Miskien gaan jy jou lewensmaat verloor vir baie geld, omdat jy nie tyd het nie. Miskien verloor jy jou gesin, omdat jy te besig is. Miskien verloor jy jou goeie vriende, want hulle pas nie by jou nuwe lewe nie. Jy het baie geld, maar jy is brandarm! Want jy het die sin van die lewe verloor. Jy het jou siel verloor. Jy soek te ver na geluk. Die enigste ware geluk is 'n dankbare hart wat liefde gee vir mense. Wees dankbaar en loof God vir alles wat jy het.

 

Volgende bladsy: Kersmark 2015