Stigting

Avontuurgroep Gestig (2000)

In die verlede is baie aandag gegee aan die feit dat ons God deur Sy Woord leer ken, maar is daar weinig aandag gegee om God deur die Skepping te leer ken. Dit na aanleiding van die Nederlandse Geloofsbelydenis  Artikel twee.

Verder gesien  in die lig van die feit dat Mpumalanga en in besonder die Olifantsrivier van die mees besoedelde gebiede en riviere in die land is, moet ons aan die opdrag van die Here om oor die Skepping te heers, baie meer aandag gee.

Ons woon hier in een van die mooiste dele van ons land en daar is van die mooiste plekke binne ons bereik.

By die NG Kerk Groblersdal is die Avontuurgroep gestig om dus sekere doelwitte te bereik. Om dit te doen moet eerstens ‘n bewustheid gekweek word van die interafhanklikheid in die Skepping. Die mens is deel van die Skepping. Hy kan dus nie maar net maak wat hy wil daarmee nie, maar moet dit met verantwoordelikheid bestuur. Dit is dan ook tot sy eie voordeel. Vernietig hy die Skepping deur onverantwoordelikheid, vernietig hy ook sy eie habitat. Ontbossing vind plaas en sodoende word die natuurlike habitat, fauna en flora vernietig ter wille van 'n groter inkomste of om die groterwordende voedselnood die hoof te bied. Dis maar ‘n eenvoudige voorbeeld, maar alles is baie meer gekompliseerd. Die opdrag is gegee dat die Skepping weliswaar bewerk moet word, maar nie vernietig word in die proses nie. (Gen 1:28) Die mens is ook ‘n spesie en interafhanklik van die Skepping. Ons omgewing en die natuur as geheel word dikwels beskou as ons “vyand” en moet “getem” word. Dit wat vir ons ‘n bedreiging inhou, moet uitgeroei word sodat ons veilig kan lewe. So het ons nog altyd gedink, maar hierdie denke het vir ons baie probleme op die hals gehaal.

Verder wil hierdie groep hul kennis van die Skepping uitbrei om sodoende in verwondering te staan voor die Almagtige God wat alles geskape het en onderhou. Hierdeur leer ons hoedat elke dingetjie ‘n noodsaaklike rol in die natuur speel en nie maar ‘n irritasie of ‘n plaag is nie. Dit sal ons ook anders laat dink oor baie dinge wat ons as vanselfsprekend aanvaar. Ons moet die Skepping nie as “vyand” beskou nie, maar as ons erfenis en verantwoordelikheid.

Om te slaag in die doel, word daar uitstappies in die natuur gereël om kennis te maak met die omgewing en om dit te waardeer. Georganiseerde uitstappies vind plaas na Nasionale Parke, natuurreservate en ander bewaringsgebiede soos  bv. Sodwanabaai, Cape Vidal en St. Luciabaai word besoek. By St. Luciabaai kan daar geduik word om die onderwaterwêreld te verken. Hierdie baai is ‘n voortreflike voorbeeld waar die balans in die natuur waargeneem kan word. Nog toere word na die Krugerwildtuin of die Serengeti-of Okavango-moerasse gereël. Plaaslike plekke geniet ook aandag.

 Ons groep maak van elke geleentheid gebruik om die belangrikheid om die balans in die natuur te beklemtoon. Die aangeleenthede vir kennisuitbreiding is onbeperk.

Die gedagte is dat dit ‘n gesinsaktiwiteit sal wees. Dit versterk die gesinsbande en kweek gemeenskaplike belangstellings. Dit vind plaas op ‘n ontspanne wyse omdat dit in die natuur is. Die belangrikste van alles is dat ons die Here op ‘n ander manier leer ken en dat dit alles tot verheerliking van ons Hemelse Vader lei.

Vir verdere navrae skakel Ds. J. A. van Eeden 013 262 2759.


Vorige bladsy: Kampe
Volgende bladsy: Sinodale Diensraad