Nuwe Intrekkers

Ons heet u hartlik welkom in dié gemeente, en mag u verblyf hier tot seën wees van ons gemeente en tot eer van ons Verlosser.  U word hartlik uitgenooi om in te skakel by ons gemeente-aktiwiteite, en so deel te word van u nuwe gemeente.

Ons ontmoet u graag na die erediens by die orrelkant van die kerk, sodat  u lidmaatbesonderhede verkry kan word.  U  lidmaatskapbewys kan sodoende aangevra word om u besonderhede op die gemeente-dataprogram te  plaas.

Indien u enige navrae het, kontak gerus die kerkkantoor by 013 262 4207 of kantoor@lantic.net.


Vorige bladsy: Lief & Leed
Volgende bladsy: Werkbank