Diensgroepe

 


Ons glo God het aan elkeen van ons unieke gawes en talente gegee wat Hy wil hê ons in Sy diens sal gebruik. Daarom is elkeen se bydrae en teenwoordigheid vir ons kosbaar en belangrik.

 

 

Indeling van die gemeente in wyke en blokke

 

Blok

 Wyk

1

Ambalagi, Bloedrivier, Diepkloof, Kameelkop, Klipbank, Krokodildrift, Welverdiend en Royal Palm

2

Cheetahwyk, Hoep-Hoepstraat, Katlagtersingel, Springbokstraat, Oorbietjiestraat, Rooibekkiestr, Tortelduifsingel

3

Groblerlaan, Herfsakker, Markstraat, Oosdorp, Wesstraat, Kingfisherpark, Loeriepark, Sabelpark, Sebrapark, Konstabelstraat, Njalapark

4

Bosboklaan, Impalalaan, Buffelstraat, Duikerstraat, Nooitgedacht, Steenboklaan, Vaalfontein-Noord

5

 Oudestad, Witpenskloof, Bloempoort, Hans Abrahamstraat, Tambotiestraat, Aquaville

6

Damwal/Tonnel, Dewagendrift/Rhenosterkop, Maleoskop, Kalkfontein, Leeukraal, Kruisrivier, Kameeldoorn

7

Krugerstraat-Oos, Krugerstraat-Sentraal, Krugerstraat-Park, Krugerstraat-Wes, Martiens Bekkerstraat, Mullerstraat-Oos, Mullerstraat-Sentraal, Mullerstraat-Wes

8

Haarhoffstraat-Oos, Haarhoffstraat-Park, Haarhoffstraat-Sentraal, Haarhoffstraat-Wes, Kortstraat, Voortrekkerweg

    

Diensgroepbestuur kontaknommers

Voorsitter & Vroue-aksies

Esther Dempsey

013 262 5041
076 545 9105

Barmhartigheid

Elize Prinsloo

072 379 5300

Getuienis

Lesley Ferreira

013 262 3381
082 755 6465    

Spesiale Geleenthede

Zanette du Plessis

073 338 2051

Leer- & Aktuele Sake

Elsje de Wet
Memory Joubert

013 262 4207


Doel van diensgroepe 

Barmhartigheidsdiens                          >>   Elize Prinsloo
- Bejaardesorg.
- SPAR-stalletjie Verkope.
- Vertroosting en hulp (bv. afsterwe van lidmate).
- KANSA [E. Appelgrein].
- Versorging van siekes [E. Brönn].                            

Getuienisbediening                                >>   Lesley Ferreira    
- Verwelkoming van nuwe intrekkers.
- Kinderhuisbediening.
- Gawegroepe bv. "Craft Share" [T.de Clerk].                                               

Diensgroep vir Spesiale Geleenthede   >>   Zanette du Plessis
- Blomme in kerk, funksies en byeenkomste.          

Diensgroep vir Leer - & Aktuele Sake    >>   Elsje de Wet & Memory Joubert
 - Kerkkantoor: Die verskaffing van die nodige materiaal wat lidmate aanmoedig om 
   bepaalde leerstukke van die kerk te bestudeer en dan in groepe te bespreek.
 - Bestuur die finansies van die Vrouebediening.
 - Gelukwense met verjaarsdae.
-  Ondersteuningsnetwerk.                  

Diensgroep vir Vroue-aksies                 >>   Esther Dempsey
- Wêreldbiddag vir vroue.
- Geestelike - en aktuele kursusse/seminare.
- SPAR-stalletjie Verkope.
- Teeskink na erediens.
- Teeskink by begrafnisse [G. van Rooyen].
- Tee tydens toewydingsweek en Pinkster.
- Matrikulante met aanvang van eksamen.
- Spyseniering vir etes/funksies.
- Voedingsprojek [A. O' Connell].
- Fondsinsamelingsprojekte.
- Spensversorging [K. le Roux].


Vorige bladsy: Kersmark 2015
Volgende bladsy: SPAR-stalletjie