Dankwoorde

 Dankwoord

Aan ds. Petrus Etsebeth

-vir die gereelde opstel van die voorbiddingsversoeke.

Aan die Gemeentelede

DANKIE!!

  • Vir die gereelde tee Sondae.
  • Die borg vir die blomme elke Sondag in die kerk - dit het die Erediens verdiep en verryk.
  • Aan u as gemeentelede en kerkraad. Waar u ookal betrokke was die afgelope jaar.
  • Aan ds. Hendrik, Johan ons koster, die kerkkantoorpersoneeldames, baie dankie vir die liefdevolle en bedagsame wyse waarop u die gemeente hanteer. Jul opoffering, toewydingvriendelikheid en behulpsaamheid is tot eer van ons Here en 'n voorreg vir ons gemeente.
  • Ons "orrel/klavier - en letterbordspesialiste". Jul verleen beslis luisterryke oomblikke voor en tydens die eredienste, ook aan die voorsanggroepe.
  • Kruisrivierpersoneel - vir die versorging en instandhouding van die terrein. Dra ons gemeente se dank en waardering asseblief aan die personeel oor.

 

 


Vorige bladsy: Werkbank
Volgende bladsy: Kruisrivier