Selgroepe

Waar Tyd Kontakpersoon Telefoonnommer
Maandae      
Damwal - roteer 19:00 Charles Hertzog  082410 0827
Dinsdae      
Kerksaal 
Haarhoffstraat 18A 
19:00
19:00 
Solly Ferreira
Paul Louw 
082 939 4061
074 180 6875
 
Woensdae      
Ons bid as gemeente vir herlewing
By ons huise 
Woensdae
05:30 
   
Donderdae       

Haarhoffstr 53 T. Vera Gous
Kerkstr-Pastorie. Ds Groenewald
Gesprekke fokus op dinge van toepassing op ons daaglikse lewe

10vm
7nm
11vm
 

Marie de Castro
Dawie de Bruin
Izelle Louw 

083 596 7619
071 365 1753
073 212 0048 

Bybelstudiegroep vir jong mammas 11:00  Izelle Louw 073 212 0048

Vorige bladsy: Het-Soek?