Bedieninge

Sending
"
Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea, Samaria en tot die uithoeke van die wêreld" Handelinge 1:9
Hierdie is die opdrag vir alle Christene, ook vir jou. Dié opdrag is nie net beperk tot Groblersdal nie. Nie in eie krag nie, maar in die krag van die Heilige Gees.
Die hele gemeente word opgeroep om betrokke te raak by Sending en wel by een of meer van die volgende: Bid, Befondsing, Uitreike of die Beplanningsgroep.

Om georganiseerde Sendingaksies te loods is 'n beplanningsgroep nodig wat die Here sal raadpleeg oor waar, hoe, wanneer en hoe lank 'n uitreik moet plaasvind.


Organisasie van Dienswerke
Oor die afgelope paar weke het van ons lidmate bymekaar gekom en ons dienswerke herbeplan of hergestruktureer. Die gedagte het ontstaan dat alle dienswerk vanuit die gemeente aan die gemeentelede en aan die Here vrywillige diens uit die hart tot eer van die Here moet geskied. Hierby wil ons alle lidmate (mans, vrouens en kinders) die geleentheid bied om hulle passie en gawes of talente vrywillig uit te leef in die kerk en gemeente tot eer van die Here. Daar het spontaan lidmate na vore getree en aangebied om beheer te neem oor van ons aksies en projekte.

Die nuwe struktuur van Gemeentebediening lyk soos volg:
  1.    Koördineerder/Sameroeper: Solly Ferreira  082 939 4061
  2.    Voedingsprojek by die Laerskool Julian Muller op Donderdagoggende: 
         Toebroodjies moet aan 30 kinders voorsien word. Kontak Alet O'Connell 076 599 8133.
         Alle hulp en bydraes sal verwelkom word.       
  3.    Blommebediening: Kerk en geleenthede: Zanette du Plessis 073 338 2051. 
  4.    Kankerbediening: Althea Appelgrein 082 743 4111
  5.    Avontuurgroep: Ds. Jannie van Eeden 082 459 7193 en Joep Joubert 083 315 0166
  6.    Dameskampe: Esther Dempsey 076 545 9105
  7.    Jeug, kategese, uitreik-aksies, kinderkampe: Ds. Hendrik Groenewald 082 956 9106
  8.    Koor: Erna Botha 084 250 6816
  9.    Basaar: Esther Dempsey 076 545 9105
10.    Begrafnisdienskomitee: Esther Dempsey 076 545 9105


Liewe gemeentelid
As u enige diens wil lewer of 'n passie het om vir die Here iets te doen, kontak ons gerus en ons sal poog om die geleentheid te skep vir elke lidmaat om hom of haar uit te leef in die diens van die Here.

Baie dankie aan elke broer of suster wat 'n bydrae gemaak het tot hierdie nuwe bediening van ons. My gebede is dat die vrywillige diens uit ons harte vir die Here 'n offer sal wees tot eer van Sy Heilige Naam.

In watter blok woon ek/ons?

Blok 1:
Ambalagie, Bloedrivier, Diepkloof, Kameelkop, Pamperi, Padkamp, Krokkodil-drift Boerdery, Kingdom's Lodge, Klipbank, Schoemanboerdery, Schoonbee Landgoed, Royal Palm/Villa's, Boerderye; Vosstofel & Boschkrans, Phoenix close, Welverdiend, Leeufontein, Varkenskraal.

Blok 2:
Cheetahstr, Springbokstr, Katlagterstr, Katlagtersingel, Hoep-Hoepstr, Tortelduifsingel, Rock Buntingstr, Rooibospark, Oorbietjiestr, Duikerstr, Waterbokstr, Rooibekkiestr, Sebrapark, Klipspringerlaan, Kalaharipark.

Blok 3:
Herfsakker, Markstr, Grasdak, Kerkstr 2, Wesstr, Syringwoonstel, Herefordstr, Balantine woonstel, Johannastr, Kanaallaan, Gemsbokstr, Foxstr, Kingfisherstr, Loeriepark, Tauteslaan, Sabelpark, Ribbokstr, Elandstr, Grysboklaan, Robertsonlaan, Swartwitpenslaan, Groblerlaan, Hammanstr.

Blok 4:
Nooitgedacht, Chiwala Boerdery, Vaalfontein, Oudestad, Loskopvallei Lodge/Gastehuis, Bloempoort, Witpenskloof, Aquaville, Living Waters Priv Sch, Wolwekraal, 3 South Boerdery, Tiaan Kruger perseel, Tambotiestr (Marble Hall).

Blok 5:
Bosboklaan, Impalalaan, Buffel, Buffelpark, Duikerstr, Blesbokstr, Kudoewoonstelle, Steenboklaan, Hans Abrahamstr, Essenhoutstr, Bultestr, Witstinkhoutstr, Appelblaarstr, Tambotiestr.

Blok 6:
Damwal/Tonnel; Kalkfontein, Dewagensdrift/Renosterkop; Buffelsfontein, Riversidelodge, Jakkalsgat, Rietfontein, River Cottage, Rosle Boerdery, Leeukraal/Boerdery, Kleinwaterfontein Charles Rossouw se plaas, Kruisrivier/Jeug, Plase; Rita, Roodepoort, Montana, Kameeldoorn, Maleoskop.

Blok 7:
Krugerstr, Chris Wiidstr, Mullerstr, Martiensbekkerstr.

Blok 8:
Haarhoffstr, Kipersolstr, Haarhoffpark, Tauteslaan 2, Cutchestr, Chris Wiidstr 1.4. Parklaan, Kortstr, Voortrekkerweg: Meisies/seunskoshuis Ben Viljoen, Welgevonden, Eenheid/Landgoed Welgevonden.

 


Vorige bladsy: Jeugaksie
Volgende bladsy: Bedieninge: Voorsitters