Voorbidding

« Vorige Volgende »

Julie 2020


Bid vir ons aksies en byeenkomste hierdie week, dat dit waarlik tot eer van God sal wees! Dink ook aan die ondergenoemde siekes gedurende u voorbidding en dra hulle op aan die Here vir genesing!
 

Christoff v Zyl (Ida) 

082 411 3226

Sarah van Zyl 073 380 5934
Willem vd Merwe (Nelia) 082 8210 199 Magriet Combrink 083 273 6175
Giel Pretorius 082 397 1712 Alet O`Connell 076 599 8133
Johan Pretorius 084 580 5735  Miranda van Jaarsveld 083 264 6670 
 
  Skakel asseblief die kerkkantoor 013 262 4207 indien u weet van iemand wat voorbidding nodig het.

  

 


Vakansiegangers

-aan almal wat met vakansie gaan, wens ons 'n heerlike rustyd toe. Mag die Here u veilig aan ons tergu besorg! Ons wens u 'n baie geseënde Christusfees toe en dat die jaar 2015 vir u baie mooi en voorspoedige dinge in hou.

Gebed vir padveiligheid:
- Kom ons sien padveiligheid as 'n belangrike saak vir gebed.
- Padveiligheid is ons almal se verantwoordelikheid, vir ons eie veiligheid, maar ook vir die veiligheid van ander padgebruikers
- Maak 'n punt daarvan om spesiaal vir persone wat met vakansie gaan of gedurende die Paasnaweek op pad sal wees by die Here in te tree
- Bid vir alle padgebruikers dat God sal ingryp en die gety sal draai sodat die dood op ons land se paaie stop gesit sal word.

Kom ons bid vir:

HOSPITAAL
Bid vir lidmate, familielede van lidmate wat in die hospitale is.
Bid vir die hospitaalpersoneel wat hierdie mense versorg.

SIEKES
Bid vir mense wat tuis siek is of in versorgingsoorde is.
Naasbestaandes van siekes wat hulle versorg en ondersteun.

BEDROEFDES 
Bid vir mense wat deur trauma geraak is.
Mense wat getraumatiseerde persone ondersteun.

BEDROEFDES
Bid vir mense wat geliefdes aan die dood afgestaan het - in gesin, groter familiekring en vriende.

Indien u weet van lidmate wat siek is of in die hospitaal is of voorbidding benodig, skakel asseblief ons leraar, ds. Hendrik Groenewald 013 262 2274 of 076 832 1150 of die kerkkantoor 013 262 4207.   U kan die kerkkantoor skakel vir enige bystand wat u verlang.
Daar sal steeds by die naam vir elkeen gebid word.