Kerkbesonderhede

Bankbesonderhede:
Naam: NG Kerk Groblersdal; ABSA Tjek 09005 800 37, Takkode 632005.

E-posadresse:
Kerkkantoor-kantoor@lantic.net
Ds. H.
Groenewald-dsgroene@lantic.net

SMS-nommer kerkkantoor:  083 269 0270;

Kerkkantoor: Telfoonr. 013 262 4207

Bankbesonderhede van Kruisrivier Jeugkampterrein: ABSA Tjek 9001 559 99; Takkode 632005.

Ds. H. Groenewald se kontaknommers: 013 262 2274/076 832 1150

Vrouebediening: Jossie 082 319 3358

   
Kerkkantoorure

SKRIBA(Elsje de Wet):
Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrydag 08:00-13:00 en 14:00-16:00. Woensdae 08:00-13:00.

KASSIER (Memory Joubert):
Maandag tot Donderdag 08:00-13:00; Vrydag 08:00-12:00.

Die kerkkantoor is gesluit tussen 13:00-14:00.
Kontaknommer: 013 262 4207

KOSTER:(Johan Pretorius) 
Kontaknommer: 084 580 5735.

Neem asseblief kennis dat die kantoor gedurende skoolvakansies slegs halfdag funksioneer volgens kerkraadsbesluit.
 L.W. Indien u SMS`e via die kerkkantoor wil stuur, moet u die bewoording SKRIFTELIK en asb. VOOR 15:00 aan die kerkkantoor deurgee. SMS`e moet nie 160 karakters oorskry nie.

   
E-posstelsel Ons wil graag poog om so veel moontlik lidmate se e-posadresse te kry.  Indien u ‘n e-posadres het, kan u die adres vir ons e-pos of SMS.  Dankie baie! 
   
Kruisrivier Kruisrivier benodig dringend enkelbedjies. Indien daar in iemand se huis 'n bed is wat sommer net in die pad is, kontak asb die kerkkantoor. Ons wil graag Kruisrivier opgradeer. Dankie!!
   
Fietstoer 16-18 Junie Dis weer fietstoertyd na Nylstroomomgewing om so trap-trap langs die grondpaaie Bybels uit te deel. Ons ry so 70km per dag en jy is welkom om enige deel of die hele roete daarvan te trap. Daar word op 'n plaas en by 'n vakansie-oord naby Naboomspruit oorgeslaap. Ons eindig by Tempel Vakansie-oord buite Nylstroom. Daar pak ons op en keer per voertuie terug. 
Kontak ds. Hendrik of gee jou naam by die kerkkantoor op as jy wil saamgaan of Bybels wil skenk. Die koste beloop R400 per persoon. 
   
Gemeentekamp-naweek
9-11 Sept te Nylstroom 

Pak jou karavaan of tent en kom geniet die naweek saam met ons. Ons gaan kamp by Tempel-vakansie oord naby Nylstroom. ALMAL is welkom. Daar is chalets asook karavaanstaanplekke beskikbaar. Kontak Theuns Nieuwoudt 082 559 2992 vir meer besonderhede.

   
Nylstroom Kinderhuis Ons benodig dringend iemand wat bereid sal wees om die Kinderhuis-projek vir ons te kan organiseer. Skakel ons asseblief indien u geroepe voel. 
   
Hoekom 'n Selgroep?  'n Selgroep is ons kos. Ons kom bymekaar en dit is ons behoud, dit is vir ons vreugde want daar word ons getimmer en daar kan ons leer en daar leer hulle ons en dit is die wonderlikste plek, In 'n kleingroep beleef jy die broer-en susterwees van kerkwees. Julle beleef die omgee, die aanbidding van die lewende God. Dit is hier waar julle 'n lewendige verhouding begin bou met Jesus en met julle medemens. Op jul eie kan julle nie begryp hoe/ wyd, ver en hoog en diep die liefde van Jesus strek nie.
"Ons pleit by u, sluit by 'n selgroep aan of begin saam met vriende 'n selgroep en ervaar geestelike groei in jou lewe!
   
75ste Vriendskap Memorylane herdenking Indien u ou foto`s het, bring dit asb kerkkantoor toe sodat ons 'n afdruk kan maak, of e-pos u foto`s na kantoor@lantic.net
   
Trompet 2016 U kan voortdurend items  vir die Trompet by die kerkkantoor inhandig of stuur dit per e-pos na edempsy@vodamail.co.za ofkantoor@lantic.net. Ons wil graag artikels plaas van gebeurtnisse in u eie lewe, getuienisse, ervarings, ens. So ....begin nou skryf vir die volgende uitgawe.  
   
Gemeente-inligting-en bedrywighede Die inligting kan gelees word op die
Webwerf: www.nggemeentegroblersdal.co.za
Facebook www.facebook.com/nggemeentegroblersdal.
   
Welkom alle nuwe intrekkers Hartlik welkom! Mag u verblyf hier tot seën wees van die gemeente en tot eer van die Here. Ons nooi u vriendelik uit om in te skakel by die gemeente-aktiwiteite en so deel te word van u nuwe gemeente. Ons ontmoet u graag na die erediens by die orreldeur om sodoende u besonderhede te kry sodat u lidmaatskapsertifikaat aangevra kan word en dit op die gemeentestesel geplaas kan word.
   
Tiende-Maand-Dankoffer

Liewe Gemeentelid

God het ons sover in hierdie jaar geseën met 'n ongelooflike energie (Basaar, Pinkster, Jeug-/Kinder-/Vroue-/Sangbediening...) en HY oorlaai elkeen van ons elke dag met soveel seëninge.

Waaroor gaan die Tiende-Maand-Dankoffer?

Dankbaarheid - 'n Tiende Maand-dankoffer wat ek bo en behalwe my dankoffer gee, nie aan 'n mens nie, maar aan die Here.

Alles wat ek besit behoort aan die Here, daarom moet ek met die regte gesindheid gee. God moet heel eerste kom in my lewe.

Met watter gesindheid moet ek gee?

Nederig gee ek myself aan die Here voordat ek geld gee! (2 Kor. 8:5)

Kosbaar is ek vir die Here (Jes. 43:4), daarom gee ek vrywillig en omdat ek dankbaar is teenoor die Here! (2 Kor. 9:5)

Om te gee met blydskap! (2 Kor. 9:7)

Hoeveel vra die Here?

Fooi of Offer - Ek besluit vooraf op my knieë hoeveel die Here van my verwag dat ek sal gee! (2 Kor. 9:7)

Formule - Ek gee volgens my inkomste! Ek gee meer as meer ontvang! (Hand. 11:29). Ek gee in geloof! Ek vertrou op die Here dat Hy my sal help om met die res van my geld klaar te kom! (Mal. 3:10)

Eerbetoon aan die Here - Offers wat uit liefde gegee word, ontvang God se seën! (2 Kor. 9:6-14)

Rentmeester van my geld - Ek gee uit dankbaarheid vir Sy genade en verlossing aan my, omdat ek leef uit die hand van die Here! (Gen. 3:19)

U kan hierdie bydrae in 'n gemerkte koevert (Dankofferbydrae) in die kollektesakkie plaas op 'n Sondag OF dit direk by die kerkkantoor OF in die kerk se bankrekening inbetaal.
Besonderhede: ABSA tjekrekening
                      Nommer: 9005 800 37
                      Takkode: 632 005

Indien daar boere is wat koring aan die kerkrekening wil lewer. Kontak;

Gideon Bresler     082 336 5314
Charles Hertzog   082 241 0827
Solly Ferreira       082 939 4061 

   
Belastingbetalersvereniging Sluit asseblief aan by die belastingbetalersvereniging voor 1 September sodat ons saam kan help om ons Dorp se dienste te verbeter en in stand te hou. Ons is bekommerd oor die toestand van ons drinkwater wat in Augustus vir lank nie gechlorineer was nie en ons hoor van baie mense wat gedurende die tyd baie erge diaree opgedoen het. Hoekom moet ons betaal vir dienste en in elk geval nog betaal vir jou eie suiweringstelsel of gekoopte drinkwater.
   
Huisvesting beskikbaar Moet u Pretoria toe gaan vir mediese behandeling, of het u familie wat gehospitaliseer word? Nols en Sonja Malan stel hul woonstel vir 'n beperkte tyd beskikbaar. Dit het 'n 2-slaapkamers en geleë in "The Glen" no. 69, Faerie Glen. Vir meer besonderhede skakel 082 874 6081.
   
Rioolafvalstorting in die riviere Is u bewus daarvan dat die rioolplaas nie werk nie! Die rou-rioolvloei word al vir 3 jaar in die riviere gestort. Daar is geen reaksie vanaf die Sekukuniland Distriksraad nie. Die enigste oplossing is om 'n interdik en hofbevel te kry om dit te herstel. Afriforum kan daarmee help as ons bereid is om by die Groblersdaltak aan te sluit en meer as 50 lede te werf. Verdere inligting volg.
   
Enkellopendes Ons wil weer begin met 'n aksie vir enkellopendes. Indien u deel wil wees van die aksie stuur u naam en telefoonnommer na die kerkkantoor.
   
Avontuurgroep Indien jy belangstel in die buitelug en avontuur, hou die afkondigings dop of stuur jou selfoonnommer en e-posadres per SMS na 082 459 7193 en noem "avontuurgroep stel belang".
   
CD's van eredienste beskikbaar Wil u graag 'n preek, doop of ander geleentheid @ R25 op CD besit? SMS jou besonderhede na Naomi van Stryp 082 903 6578. Verskaf asseblief die datum of enige ander relevante besonderhede van die geleentheid.
   
Persoonlike aanbidding Indien u die behoefte het aan persoonlike aanbidding en stiltetyd in 'n stil atmosfeer, is u welkom om van die kerkgebou as fasiliteit gebruik te maak op Dinsdae vanaf 18:00 tot 19:00. Reël by die kerkkantoor sodat die gebou vir u oopgesluit kan word.
   
Herlewing in ons gemeente d.m.v. gebed Ons as gemeente gaan Woensdae om 05:30 as gesinne tuis saam bid vir herlewing in ons gemeente.
   
Gebedsgroep Kom skakel asseblief in by die gebedsgroep wat Sondagoggende na die erediens in die kerkkantoor vergader.
   
ID-nommers Die lidmaatstelsel gaan gesentraliseer word na die argief in Stellenbosch. Alle lidmaatbewyse gaan in die toekoms daarheen verskuif en u lidmaatskap sal d.m.v. u ID-nommer aangevra word. Kontroleer asb. met die kerkkantoor of u ID-nommer op die datastelsel van die kerkkantoor is. Alle inligting word vertroulik hanteer.
   
Pluimbalaande Dinsdag-en Donderdagaande speel ons pluimbal vanaf 18:00-20:00 in die kerksaal. Bring jou raket en kom speel saam.
   
Sendingwerk Die Kerkraad het besluit om 'n vaste verbintenis aan te gaan van ondersteuning deur gebed en finansiële ondersteuning aan Free to Serve (Dr. Johan Snyman) wat sendingwerk doen in Asië. Skakel asb. die kerkkantoor indien u meer inligting verlang.
   
Sondag se Afkondigingsblad U kan afkondigings wat u graag in die blaadjie wil plaas, asook lief en leed, deur die week kerkkantoor toe bring of faks dit na 013 262 4207. Spertyd is Donderdag 10:00.
   
Die Bybel op jou selfoon Besoek m.Bibles.co.za om die Bybel op jou selfoon te lees!
   
Vervoer na/van die kerk Indien u bewus is van persone wat probleme met vervoer ondervind om die eredienste by te woon, kontak asseblief die kerkkantoor.  Indien u kan help met vervoer kontak  die kerkkantoor met u besonderhede.
   
Avontuurgroep - Herwinning Herwin items soos staal, subgraad-yster, koeldrankblikkies, PVC-plastiek en wit papier. Die opbrengs gaan vir Onderlinge Sorg. 
Ou olie kan na Motor Repair Centre gaan en ou batterye na Battery Centre geneem word. (Noem net in alle gevalle dat dit vir die NG Kerk is).

 

 

Byeenkomste &  Vergaderings

Klik op enige van die onderstaande byeenkomste of vergaderings vir meer inligting.
Let wel:  Die datums en tye is onderhewig aan verandering.

« Vorige Volgende »

Julie 2020